Af alle latterlige Ting forekommer det mig at være det allerlatterligste at have travlt i Verden….. Hvad udrette de vel, disse travle Hastværkere? Gaaer det dem ikke som det gik hiin Kone, der i Befippelse over, at der var Ildløs i Huset, reddede Ildtangen? Hvad mere redde de vel ud af Livets store Ildebrand? citat af Søren Kierkegaard