Det gode liv er inspireret af kærlighed og styret af viden citat af Bertrand Russell