Faktisk så er Ove Ditlevsen én af vores største digtere.