Kærlighedens største gave er dens evne til at gøre alt det berører helligt citat af Barbara De Angelis