En regering der røver Peter for at betale Paul, kan altid regne med Pauls støtte citat af George Bernard Shaw