Roser er røde, violer er blå, jeg er skizofren, og det er jeg også citat af Oscar Levant