Under troens maske forfølges fornuften ofte, og den kloge har alle tider uret, når han taler med dosmere citat af Francois de Voltaire