Vi kan ikke ændre noget, før vi accepterer det. Fordømmelse frigør ikke, den undertrykker citat af Carl Jung